Çalışma alanınızda patlayıcı gazlar, buharlar, sisler veya tozlu alanlar var mı? Cevabınız evetse özellikle açık deniz platformları, madenler, petrokimya tesisleri ve diğer endüstriyel çalışma ortamlarındaki potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış özel ekipmanlara ihtiyacınız olabilir. Burada, bu tür ortamların nasıl ortaya çıkabileceğini ve yeni ekipman satın alırken ATEX ve NEC sertifikalarını göz önünde bulundurmanın neden önemli olduğunu öğreniyoruz.

Operasyon müdürü olarak belirli koşullarda alev alabilecek potansiyel olarak patlayıcı ortamların farkında olabilirsiniz. Güvenli çalışma ortamları sağlamak için işverenler bunları bölgelere göre sınıflandırmak ve bir risk değerlendirmesi yapmak zorundadır. Bu sınıflandırmaları dikkate alarak her bölgede güvenli şekilde çalışacak doğru alet türlerini tespit etmek mümkündür.

ATEX nedir?

Açılımı "ATmosphere EXplosible" (Patlayıcı Ortam) olan ATEX, bu ortamları düzenleyen iki Avrupa Direktifine genel olarak verilen isimdir:

  

  • ATEX 2014/34/AB Direktifi, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar için gereklilikleri ve sertifika prosedürlerini özetler. Kullanılacağı alanlar için gerekli teknik özelliklere göre sertifikalandırılması gereken ekipmanın güvenli performans sergilemesinden üreticilerin sorumlu olduğunu belirtir. 
  • "ATEX 137" veya "ATEX Çalışma Alanı Direktifi" olarak da bilinen 99/92/EC Direktifi, farklı bölgelerin nasıl belirleneceğine dair yönergeleri işverenlere sağlar ve patlayıcı ortamlarla karşılaşma riski olan işçilerin korunması için minimum gereklilikleri tanımlar. Direktif ayrıca farklı patlayıcı ortamlar için doğru ekipman grubunun ve kategorisinin nasıl seçileceğini açıklar.

 

Biliyor muydunuz? Birleşik Krallık'ta bu direktif DSEAR (Tehlikeli Maddeler ve Patlayıcı Ortamlar Yönetmeliği) tarafından yürütülür. ATEX yalnızca AB ülkeleri için geçerlidir. Ancak Kuzey Amerika gibi bölgelerde, benzer çalışma alanı bölge sistemleri, NEC (Ulusal Elektrik Kodu) ve IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) uyarınca belirlenir.

ATEX alanlarının sınıflandırılması

ATEX 137 direktifi, farklı bölgelerin nasıl belirleneceğine dair yönergeleri işverenlere sağlar. Bu alanların sınıflandırılması; gaz, buhar ve sis de dahil olmak üzere patlayıcı bir ortamın oluşma sıklığına ve süresine dayanmaktadır.

Bölge

Tanım

Bölge 0

Patlayıcı gazların sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık görüldüğü yerler.

Bölge 1

Patlayıcı gazların zaman zaman görüldüğü yerler.

Bölge 2

Normalde tehlikeli gazların mevcut olmadığı veya yalnızca kısa bir süreliğine görüldüğü yerler.

Patlayıcı gazlara ilişkin sınıflandırma:

 

Bölge

Tanım

Bölge 20

Yanıcı tozların sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık görüldüğü yerler.

Bölge 21

Normal çalışma koşullarında patlayıcı toz bulutlarının zaman zaman oluştuğu yerler.

Bölge 22

Patlayıcı tozların oluşma ihtimalinin düşük olduğu veya yalnızca kısa bir süreliğine oluştuğu yerler.

Yanıcı tozlara ilişkin sınıflandırma:

Patlayıcı ortamların oluşabileceği alanlara sahip olarak bilinen endüstriler, madenler ile petrol ve gaz veya petrokimya tesisleridir. Bu endüstriler, geçmişte meydana gelen kazalar nedeniyle daha yüksek güvenlik seviyelerinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmıştır.

 

Bununla birlikte, boya fabrikaları veya değirmenler gibi patlayıcı ortam riski yüksek olan başka endüstriler de vardır. Bu nedenle, ilgili yönetmeliklerde tanımlandığı gibi gerçek çalışma alanına uygun şekilde sertifika almış aletlerin kullanılması oldukça önemlidir.

Ürünlerimiz hakkında bilgi ve teklif almak için teklif formunu doldurabilirsiniz.